Latvijas Insulta biedrība

Biedrības darbības mērķis ir mazināt insulta radīto slogu sabiedrībai un valstij, veicinot insulta profilaksi, diagnostiku un mūsdienīgas ārstēšanas pielietošanu Latvijas Republikā.

Insulta biedrības biedra reģistrācijas anketa

Insulta biedrības biedra iesniegums (1)

 

 

Leave a Reply